Z39.50 Agencja konserwacja

Original: http://www.loc.gov/z3950/agency/

Z39.50 International Standard Maintenance Agency - 
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Z39.50 ZasobyZ39.50 dokumentuSpecyfikacjePowiązane identyfikatory obiektów
Implementor RejestrujZ39.50 ProfileZIG SpotkańIndeks witrynyZIG listserv

Ta strona zawiera łącza do informacji na temat zasobów Z39.50 oraz o rozwój i utrzymanie Z39.50 (istniejących, jak i przyszłych wersji) oraz wdrażania i stosowania protokołu Z39.50.

„Z39.50“ odnosi się do międzynarodowego standardu, ISO 23950: „wyszukiwania informacji (Z39.50): Definicja Application Service i Specyfikacja protokołu“, oraz ANSI / NISO Z39.50.Biblioteka Kongresu jest Agencja Konserwacja i Rejestracji dla obu standardów, które są technicznie identyczne (choć z niewielkimi różnicami redakcyjnych).

Norma określa protokół serwera / klienta oparte na wyszukiwanie i pobieranie informacji ze zdalnych baz danych.

Zobacz także:
SRU (Szukaj / Pobierz za pomocą adresu URL) – standardowego protokołu wyszukiwania dla zapytań internetowe.

CQL (Common Query Language) – standard składni zapytań do reprezentowania zapytania. Są one oparte na semantyce Z39.50.

Comments are closed.