Wpływ zagadnień społeczno-kulturalnych dla afrykańskich studentów w RPA kontekście kształcenia na odległość


Original: http://www.jofde.ca/index.php/jde/article/view/759

Mirriam M. K. Lephalala, Mpine Makoe

Abstrakcyjny

Otwórz Distance Learning (ODL) odbywa się w różnych środowiskach, które są pod wpływem społecznych, kulturowych i politycznych obszarach, w których uczeń mieszka. Jest to szczególnie istotne w Afryce Południowej, gdzie kształcenie na odległość została zidentyfikowana jako głównego systemu, które powinny zapewnić dostęp do szkolnictwa wyższego dla większości studentów w kraju. Poprzez ODL, upośledzonych uczniowie mogą mieć dostęp do szkolnictwa wyższego. Dokument ten wykorzystuje społeczno-kulturowego ramy do zbadania kont studentów kształcenia na odległość na temat ich doświadczeń uczenia się. Badanie to pokazuje aspekty społeczno-kulturowych kontekstach, które bywają marginalizowane przez ODL instytucji.

Życiorys
L’Apprentissage ouvert et dystansu (AOD) se déroule dans nurkowie environnements qui sont les par wpływy środowisk społecznych, Culturel et politique dans un lesquels étudiant wit. Ceci est en Afrique particulièrement vrai du Sud ou l’Apprentissage odległość a été identifié comme étant le główny dispositif pouvant offrir un accès aux études supérieures, à la plupart des étudiants du opłaca. Par le biais de l’AOD, les étudiants moins fortuny peuvent Acceder aux supérieures etiudy. Cette recherche un cadre de emploie Reference socioculturel płynięcia étudier les témoignages rendus par les étudiants au SUJET de leurs doświadczenia d’Apprentissage. L’Etiuda révèle certains Volets des contextes socioculturels qui tendent à être marginalizuje par les Établissements d’AOD.

Słowa kluczowe

Otwarte kształcenie na odległość, społeczno-kulturowe konteksty, studenci doświadczenia

Comments are closed.