Teoretická Neuroscience


Original: http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~Dayan/book/index.html

Obsah
Cvičení
Podpora výuky
Errata

Ukázka kapitola: pdf ps.gz

Koupit od :
amazon.com (brožovaný výtisk) amazon.co.uk
Barnes and Noble
Srovnání cen

ISBN 0-262-04199-5

MIT Press webové stránky

 

 

 

 

 

Teoretická neurovědy poskytuje kvantitativní základ pro popis toho, co nervový systém dělat , určování toho, jak fungují , a odhalování obecné zásady, podle kterých fungují . Tento text představuje základní matematické a výpočetní metody teoretické neurovědy a představuje aplikace v různých oblastech , včetně zraku , integraci senzorické motoru , vývoj , učení a paměť .

Kniha je rozdělena do tří částí . Část I se zabývá vztahy mezi smyslovými podněty a nervové reakce , se zaměřením na reprezentaci informací o obohacující aktivity neuronů . Část II pojednává o modelování neuronů a nervových obvodů na základě buněčné a synaptických biofyziky . Část III rozebírá roli plasticity v rozvoji a učení . Dodatek se týká matematické metody používané .

Prosím, kontaktujte Peter Dayan nebo Larry Abbott pro další informace nebo zprávy o chybách .
Pokrýt umění Heidi Cartwright .

Comments are closed.