Svoboda, rovnost, bratrství: Minulost, současnost, budoucnost

Original: http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/liberty-equality-fraternity.html

Translated by Kate Bondareva

Triáda „svoboda, rovnost, bratrství“ se stala populární s francouzskou revolucí. Robespierre navrhl v roce 1790, že by mělo být napsáno v uniformách Národní gardy a ve všech vlajek. V roce 1848 toto motto byla definována ve francouzské ústavě jako představující princip republiky; zdá se, v ústavách 1946 a 1958. To mělo několik variant, jako je například „jednoty, síly, ctnosti“, používané v zednářských lóžích, nebo „svoboda, bezpečnost, majetek“, „svoboda, jednota, rovnost“, atd letech nacistické okupace byl nahrazen „práce, rodina, vlast“. Ale je to forma dnes známo, že se stal francouzský motto, která byla přijata i v jiných zemích, například v indické ústavy z roku 1950. První článek Všeobecné deklarace lidských práv obsahuje trojice: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat vůči sobě v duchu bratrství. “

Je zajímavé, že tyto tři ideály se staly sociální hnutí v celé historii. Před diskusí tento aspekt týkající se každého ideální samostatně, je důležité charakterizovat, jak jsou chápány v tomto textu.

Pokud jde o svobodu, měli bychom vzít v úvahu jak vnější a vnitřní aspekty lidské bytosti.Externí člověk má co do činění s dávat svobodu lidí. Ve Starém zákoně už jsme si touhu po svobodě ve vztahu ke společenství, s únikem židovského národa z egyptského otroctví (Exodus 1-12). Zajímavé je, že oni osvobodili se od nadvlády faraóna, ale spadl pod nadvládou Hospodinova, náročné a mstivý božstvo. To bylo nutné brát v úvahu lidský ústavu tohoto období a jako příprava na to, co mělo přijít později. Museli dodržovat přikázání a jiné přikázání, včetně čistoty rasy, jinak byli přísně potrestáni.

V poslední době se objeví pojem všeobecné svobody, např v ústavě USA. Ve svém slavném 1791 „prvního dodatku“, zřízeného k zajištění občanských svobod, to zaručuje svobodu náboženského vyznání, slova, tisku a práva shromažďovacího.Důležité je, že s tím někdo stal se svobodně vyjádřit jeho / její nápady.

Dalším mezníkem v hnutí za svobodu bylo zrušení otroctví v USA, schválený v roce 1863, do volné 4 miliony Afričanů.“Lei Áurea“ (Zlatý zákon), který zrušil otroctví v Brazílii byl přijat v roce 1888. To bylo poslední zemí v Severní a Jižní Americe, aby zcela ukončit otroctví (poslední zemí na světě, byl Mauritánie v roce 1981).

V současné době je pojem vnější svobody má své kořeny v kulturně vyvinul lidstva. Například vědci milovat svobodu výzkumu, která je, je možnost zjistit, co každý z nich najde nejvíce relevantní. Učitelé a profesoři, zejména druhé, hodnota svoboda výuky, to znamená, že organizace a výuky ve svých třídách, jak uznají za vhodné. Zajímavé je, že sylaby univerzitních kurzů jsou obecně poměrně stručné, což pro instruktory prezentovat předměty v jejich vlastním způsobem, zavedení dalších témat a improvizovat své kurzy podle každé třídě.

Jiný druh svobody je vnitřní svoboda, svobodná vůle. Všimněte si, že pro materialisty, nebo physicalist – osoba, která připouští, nejlépe prostřednictvím pracovních hypotéz, a ne vírou, že tam jsou jen materiální, fyzikální procesy ve vesmíru a u lidí -, se svobodná vůle neexistuje. Úvaha vede nutně k tomuto závěru je velmi jednoduchá: atomový částice nemůže mít svobodnou vůli, a proto ani může shluk z nich tvoří atom, shluk atomů, které tvoří molekulu, soubor molekul, které tvoří buňky, skupinu buněk tvořící tkáň, sbírka tkání tvořících orgánů, a nakonec sbírku orgánů, které tvoří živou bytost nebo člověka.

Nicméně, rozšíření physicalist pojetí vesmíru a lidské bytosti, není žádný problém přiznat, opět v ideálním případě, jako hypotézu spíše než přesvědčení, že tam jsou non-fyzikální jevy a procesy, které ovlivňují chování hmoty, která je, který nemůže být snížena na čistě fyzikální jevy. Mám teorii o tom, jak je to možné bez porušení „zákonů“ a fyzikálních podmínek. Stručně řečeno, pojďme se domnívají, že živé bytosti převzít v každém okamžiku nějaký hmotný stav, a že tam jsou některé přechody do jiných států, v průběhu času. Předpokládejme, že tam jsou nedeterministické přechody z určitého státního A do států, B, C atd To znamená, že pokud živá bytost je ve stavu A, nelze fyzicky určit, zda další přechod dojde ke stavu B, nebo na C, a tak dále. Předpokládejme dále, že výběr z toho ze deterministický přechod bude v každém okamžiku nevyžaduje žádnou energii. V tomto případě, volba může být provedena pomocí non-fyzikální člen živé bytosti. To částečně vysvětluje původ a údržbu organických forem živých bytostí, s jejich fantastické symetrií, jako jsou naše ruce a uši. Pokud se jejich růst, provádí dělení buněk, nebylo možné ovládat externě do fyzického těla, v průběhu regenerace a růstu tkání symetrie by neměla být zachována do té míry, že je pozorován. Kromě toho, který buňky dané tkáně živé bytosti se rozdělí v příštím okamžiku je i non-deterministický postup. V tomto případě, buňky se dělí se může stanovit non-fyzikální „člena“ non-fyzické konstituci o živé bytosti, který ukládá organickou formu a nakonec zachování symetrie. Dalším příkladem možného non-determinismu je skutečnost, že některé geny mohou vyrábět, každý z nich, způsob přípravy několika různých aminokyselin, které následně produkují proteiny. Při výběru, které musí být aminokyselina syntetizován z genu, může něco non-fyzický ovlivnit vývoj živé bytosti. Všimněte si, že pokud živá bytost se zcela podléhá fyzikálním zákonům „“ a podmínek, bylo by to nutně mít krystalickou nebo amorfní formu, stejně jako minerály, a ne typické organizované, organické formy druhů živých bytostí. Mimochodem, tyto typické formy nám umožňují externě rozpoznat rostlina nebo zvíře, jako jsou například patřící jejich konkrétního druhu. Jsme si vědomi, tyto tvary s naším myšlením, což naznačuje, že v jejich původu jsou také stejné povahy jako naše myšlenky.

Všimněte si, že jakýkoli vnitřní proces, který upravuje živá bytost není podroben kompletní sekvenci zjistitelných fyzikálních příčin a následků: zkoumá tuto sekvenci nevyhnutelně vede do slepé uličky. Například, může čtenář mentálně rozhodnete provést určitý pohyb s jednou rukou a pak vlastně udělat. Předpokládejme, že při pohybu se mění některé svalové tkáně ramene, některé z nich smluvní a další rozšíření, v důsledku chemických nebo elektrických impulsů přijatých z některých takzvaných „motorických nervů“. Skvělé. Ale proč se nervy produkovat tyto impulzy? Předpokládejme, že se, podle pořadí, přijaté impulzy z oblasti R1 mozku. Skvělé. Ale proč to udělal region R1 problém tyto impulzy? Dejme tomu, že to udělal proto, že obdržela podněty z jiné oblasti R2. Skvělé. Ale proč R2 vydal tyto impulsy, a tak dále? Je tedy nemožné určit primární příčinu vědomé, předtím představit pohyb děláme.

Po mé pojetí světa budu hypoteticky předpokládat existenci svobodné vůle u člověka (ale ne u zvířat a rostlin). Tato hypotéza se opírá o své vlastní zkušenosti, že jsou schopni určit další myšlenka, vědomě vybírá mezi několika možnými myšlenek, aniž by to jejich volba donuceni preference nebo vzpomínky. Například mohu mentálně vybrat dvě čísla jsem nikdy neviděl ani nikdy nenapadlo, a poté vyberte jednu z nich, „vizualizaci“ je psychicky na pár vteřin, se zavřenýma očima, jako na displeji čísel na frontě, což odpovídá čísel tažených lidmi ve frontě. Na základě této hypotézy by měly vnější svoboda umožnit vnitřní svobody, to znamená, že svobodné vůle, aby projevovat. Všimněte si, že je možné, aby se zabránilo výkonu svobodné vůle: stačí přimět osobu do semi-vědomého stavu jako jeden produkoval nadměrná konzumace alkoholu, a psychotropními látkami, výbuchy hněvu nebo strachu, spánku, vymývání mozků, stres, TV a elektronické hry akce / reakce nebo typu ego střelec (díky rychlosti, s níž hráč musí reagovat, protože vědomá myšlenka je poměrně pomalý).

Proto je zajímavé, k závěru, že vnější svoboda se cení, protože umožňuje osobě vykonávat vnitřní svobodnou vůli, to znamená, že se svobodně myslet, a proto naplánovat a provést opatření, nebo mluvit. K tomu dochází, například, když člověk člověku umožňuje mít myšlenky (když jeden umožňuje osobě svobodu jeho / její svobodnou vůli vykonávat) a vyjádřit je (vnější svoboda jednání nebo projevu).

Je možné, že tento pohyb směrem k vnější svobodu odráží dobytí svobodné vůle lidstvem. To znamená, že v určité době v historii lidé začali mít pocit, že se mohli myslet svobodu. Do vnitřní pozorování, všimli si, že oni si mohli vybrat své další myšlenky a soustředit se na to. Toto může být zkušený dnes kdokoli. Tím, že sleduje jejich svobodu myšlení s vlastním myšlením, a skutečnost, že by mohly plnit své dříve plánované akce na světě, lidé začali bojovat za vnější svobodu, to je, takže je možné, aby externě provést tyto akce. Žádná moderní člověk by měl být spokojený, že následovat příkazy, dogmata, zákony a společenská pravidla, aniž by znali jejich účel a uznání jejich platnost. To znamená, že stát se návrhy a ne vyřazení. Například, že je zákon, který zakazuje křížení červené na semaforu. Pokud je následuje strach, jak se dostat pokutu nebo mají auto hit jiným vozidlem, nebo ze zvyku, člověk není volně herectví. Ale když člověk vědomě uznává, že zákon je platný, protože chrání ostatní lidi ke zranění a řídí provoz, může následovat ve svobodě.

Jak již bylo řečeno, pro pohyb univerzálního volnosti je poměrně starý, protože se zřejmě začalo koncem 18. století. Je zřejmé, že i nadále se zvyšující se intenzitou až do dneška.

Jsme v plném rozvoji jiného univerzálního pohybu, v oblasti lidských práv. Lidská práva, které jsou vyjádřeny v zákonech a společenských pravidel chování, mají co do činění s rovností. Každý by měl být rovnoměrně léčeny před zákony týkající se práv a povinností. Například, pokud zákon vyžaduje, aby člověk by neměly diskriminovat na základě pohlaví, náboženství, národnosti, etnického původu, nebo tělesným postižením, musí být spravedlivě uplatnit.

Je zajímavé si povšimnout, jak rovných příležitostí jsou uvedeny tělesně postiženým lidem se pohybovat jako lidé, kteří nemají tento nedostatek. Jedná se o poměrně nedávný případ snížení chodníky pro vozíčkáře, nebo instalace mobilní platformy na schodech, kde nejsou žádné výtahy. Dalším projevem lidských práv uznává, že sexuální preference jsou jen čistě osobních záležitostí a nikdo jiný nemá nic společného s tím. Pokud se dva lidé stejného pohlaví rozhodnou spolu žít věčně, měly by mít stejná občanská práva dvou lidí různého pohlaví, kteří mají stejný záměr. Velké společenské změny, které se konají v této oblasti ukazují další uplatňování rovných práv.

Je úžasné sledovat, v současné době, univerzální vznik a rozvoj vědomí lidských práv. Ale to, co je příčinou tohoto vývoje? Zdá se mi, že to je pohled, že je něco „za“ každou lidskou bytost úzce spojena s její / ho, které budu říkat Vyšší Já, podstatu každého člověka. Jedná se o non-fyzický prvek (a tudíž nemá pohlaví), a je nezávislý na náboženství, národnosti a státní příslušnosti. Tato vyšší já se liší od toho, co říkám nižší já, který zahrnuje fyzické tělo a chutná, instinkty, paměť, temperament atd. Čím vyšší já, stejně jako nižšího já, je zcela individuální – to je důvod, proč jednovaječná dvojčata obvykle skončí s zcela odlišné zájmy a životy, přesto, že má stejnou DNA a nakonec velmi podobný vzdělání v dětství a mládí. Je to proto, že z tohoto vyššího já, že se můžeme dostat do kontaktu s univerzálními a věčných pojmů, jako jsou například ty matematické.

Všechna vyšší já, i když se liší, jsou stejné povahy, a tvoří samu podstatu každé lidské bytosti. Možná, že je to pohled na to, aby vedlo k univerzalismu, který je silně projevuje v poslední době. Například, v Evropské unii (EU), lidé mají právo žít v jakékoli zemi, které se mohou volně pohybovat z jedné země do druhé (důsledek Schengenské dohody z roku 1995 o). Tyto univerzity umožnit studentům, aby se část svých kurzů na jiných vysokých školách v kterékoli zemi EU atd.

Stejným způsobem, jako se svobodnou vůlí, mohou lidé s materialistickou nebo physicalist pojetí světa a člověka nepřipouští existenci ne-fyzické vyšší já. Pro takové lidi, člověk se skládá pouze z fyzického těla, jak to bylo dědí a poté upraven na životní prostředí. Ale v tomto případě nemůže být žádná rovnost – na vědomí, že transplantace je odmítnut, protože každý člověk je tělo fyzicky jedinečný. Spíše, pro někoho, kdo přizná existenci non-fyzikálních procesů a členů u lidí, by nemělo být překážkou pro Předpokládám, že v ideálním případě by hypotézy a ne víry, existence tohoto vyššího já, božský člen existuje v každém člověku.Uznání tohoto vyššího já by měl být vědomi důvodem pro respektování ostatních, to znamená, že původ impuls pro rovnost.

Jak jsme viděli, univerzální sociální hnutí za svobodu je poměrně stará, to znamená, že to začalo v 18. století. Kromě toho, sociální hnutí za rovnost, zejména pokud jde o práva, dochází a rozvoj v dnešní době. Všimněte si, že, stejně jako všechno, co je lidské a sociální (protože společnost a sociální vztahy jsou závislé na fyzické osoby), není tuhost v těchto oblastech a bez jasných hranic. Každá lidská bytost je nepředvídatelný.Největší zabiják může regenerovat se a stát se společensky důležité. Takže, i když pohyby za svobodu a rovná práva mají, respektive se objevil a vytvořil v minulosti a současnosti, jeden může najít své projevy, ještě počínající, ve velmi vzdálených časech. A co sociální rozměr se objeví a vyvíjet do budoucna?

Zdá se mi, že budoucnost vývoj třetího ideálu francouzské revoluce: bratrství, bratrství. Podívejme se nejprve zvážit, co to znamená.

Možná, že další označení poskytuje lepší pochopení významu bratrství solidarita. Ze sociálního hlediska, to není tolik, aby osoba, která má být volný a mají stejná práva jako ostatní: je nutné pomoci osobě, aby ji rozvíjet / sám.

Měli jsme v Brazílii smutný příklad toho, co to znamená dát svobodu bez podmínek a pomáhají správně vykonávat: osvobození otroků hodil je do společnosti bez sebemenší možnosti realizace sebe jako jednotlivci, a dokonce i přežití, protože oni byli náhle odešel bez povolání a bez svého pána, který, i když často není zacházet s nimi s úctou, alespoň za předpokladu jim jídlo a přístřeší.

Tak, bratrství, solidarita, znamenat pomoc lidem v nouzi. Existuje mnoho lidí, a instituce, které již v tomto dělat. Například, velmi obdivuji hnutí duchů Kardecist, který je tak populární v Brazílii (pozor, nejsem spiritistický), pro své rozsáhlé sociální práce, jako je například péče o děti center, domovech důchodců, nemocnicích, pomoc (v jeho konkrétním způsobem ) pro osoby s duševními problémy atd však, zdá se mi, že do dnešního dne neexistuje univerzální impuls bratrství, jako v případě svobody a rovných práv.

Je-li skupina lidí porušuje svobodu druhých nebo jejich rovnosti v právech, je to obvykle považováno za návrat do minulosti, která je, chovat se jako lidstvo chovala v dávných dobách, jako ve středověku. Nicméně, tam je dlouhá cesta, než pokud jde o někoho, kdo nemá pomáhat ostatním, že není moderní člověk. To ukazuje, že stále neexistuje rozšířený pocit bratrství. Ve skutečnosti, druhý je velmi starý – zdá se mi, že velký zavaděč univerzální bratrství (to znamená, že není v rámci rodiny nebo komunity) byl Kristus, který pomáhal bez rozdílu všem, kteří přišli k němu, i když to otravovalo členů jeho náboženská obec, která byla těžce etnických. Všimněte si, že nechtěl zavést nové náboženství, protože to by neměl být universalist impuls. Zdá se mi, že chce obnovit judaismus což je univerzální, a nikoli etnický náboženství jako tomu bylo. Velký Buddha zavedl doktrínu soucitu a lásky, a chtěl ukončit utrpení. Podle něj, zrození, nemoc, stáří, smrt, a ne dostat to, co člověk chce, je to, co vede k utrpení. Jeho řešení bylo duševní rozvoj každého jednotlivce tak, aby se člověk stahuje z pozemských záležitostí, a ze všech tužeb a podněty týkající se fyzického světa. To nebylo Kristovo poselství: podle něj, utrpení je součástí našeho vývoje, a musíme překonat ji svými činy zde ve fyzickém světě, kde můžeme vybrat konat dobro, nebo zlo, to je, kde můžeme být volný. Bohužel, jeho poselství bylo naprosto zkreslené, a to pokračuje tak mnoho náboženství, která tvrdí, že jsou křesťané. Nesmíme dopustit, aby se tyto vady se ztlumit jeho poselství a jeho příklad života, a možná to, co je nejdůležitější, praxe nezištné lásky, altruismu.Osoba, která vykonává činnost by měla být považována za křesťana, bez ohledu na to po náboženství, které necítí být křesťan. Všimněte si, že nezištná láska může být vykonávána pouze ze svobodné vůle, to znamená, že by to nemělo být výsledkem externího uložení ani zvyk nebo vnitřní radost z cvičení, protože snaha o takové potěšení přijde ze sobectví. Sobectví, sobectví, je opakem nezištné lásky. Nezištné lásky vychází z toho, co jsem si velmi stručně charakterizovat jako vyšší já, a sobectví od nižšího já. Proto, bratrství předpokládá svobodu a rovnost (uznání druhého jako rovný s rovným, to znamená, že také mají vyšší já).

Všimněte si, že vývoj sobectví byla nutnost pro lidstvo. Bez ní bychom neměli vyvinuli vnímání naší vlastní individuality, a tudíž i sebevědomí. Nicméně, jsme nyní ve fázi, že bude muset nahradit ji nezištné lásky.

Jak již bylo uvedeno, že hnutí za svobodu a rovnost se objevil přirozeně, „automaticky“. Jak je popsáno výše, se objevil bývalý snad v důsledku vzniku a rozvoji vůle, která se projeví, požadované vnější volnosti.Ten vznikl z intuitivního vnímání vyššího já druhého. Bude hnutí za všeobecné solidaritě vypadat přirozeně kvůli „automatické“ vývoj lidstva?

Pokud se podíváme na sociální evoluce od minulého století, můžeme vidět obnovený nárůst sobectví a chamtivosti.Kapitalistický systém sám o sobě je založen na tvrzení Adama Smithe v jeho 1776 knize Bohatství národů, že spokojenost sobectví a osobní ambice by vychovávat „neviditelná ruka“, která by se šířit bohatství a vytvořit celkový štěstí. Bohužel tento „ruka“, který skutečně nikdy neviděl, musel nikdy nepracoval, protože to, co jsme skutečně vidět roste ekonomické nerovnosti a zvyšování sociální a individuální utrpení – včetně rostoucí obtíže v sociálních vztazích, stejně jako závislostí, a to nejen na tabák, alkohol a drogy, ale i ten nejnovější, internet. Mezinárodní Novinář Jamil Chade, ve své skvělé knize 2009 O mundo não é Plano – Tragedia silenciosa de 1 bilhão de famintos [Svět není plochý – tichý tragédie ve výši 1 miliardy hladových lidí, ve volném překladu] ukazuje, s realistickým popisem, včetně z vlastních zkušeností, lidské tragédie způsobená hladem a žízní.Nejtragičtější aspektem v této situaci je to, že vyrábíme nebo by mohly produkovat dostatek potravin k nasycení celého lidstva. Jen díky nakonec sobectví a chamtivost jednotlivců, společností a vlád, tento nelidský situace je zachována. Potravinářské odpady, neefektivnost ve výrobě a spotřebě (např jíst maso je mnohem méně ekonomicky efektivní, než jíst zeleninu a mléčné výrobky), nesprávné industrializace (způsobující ochuzení potravin a produkce nezdravé jídlo, bez nutriční hodnotě), jsou některé z faktorů, které by mohly změnit v případě, že byl skutečný duch bratrství, které je s potřeby lidí v mysli, spíše než honit přehnaně zisk.

Příznakem zvýšeného sobectví je také rychle rostoucí konkurence. Ukazuje se, že každá soutěž je ve své podstatě asociální, protože když člověk vyhraje druhý nutně ztrácí.Vítěz cítí šťastný, dokonalý a hrdý, a zatímco poražený je alespoň frustrovaný. Z tohoto důvodu, štěstí jedné osoby je na úkor neštěstí nebo frustrace jiného.Opakem soutěže je spolupráce, která je ve své podstatě sociální a bratrské.

Rostoucí sobectví, chamtivost a konkurence je pro mě pochybovat o tom, zda budeme samozřejmě rozvíjet ducha bratrství, jak jsme vyvinuli ducha svobody a rovnosti. Je velmi možné, aby vědomě rozvíjet tohoto ducha, skrze sebe-vzdělávání dospělých a vzdělávání dětí a mládeže. Například, zdá se mi, že konkurenční hry by měly být zcela zakázány ve školách, nahrazen kooperativních her. V jedné třídě, studenti, kteří jsou dobří na objekt, který by měl pomoci své spolužáky, kteří mají problémy. U vyšších tříd středních škol by měli studenti dělat stáž v instituci na pomoc dětem, dospělí nebo staří lidé s obtížemi nebo postižením. Pomoc ostatním vytváří pocit solidarity a chuť pro výkon bratrství, stejně jako kontakt s utrpením rozvíjí soucit.

Tím, pocit soucitu člověk může cítit zodpovědnost pomáhat druhým, a to je pozitivní. Nicméně, zdá se mi, že správná cesta je, že člověk by měl vážit a přispět ke svobodě a rovnosti druhých, a měla by provádět bratrské akce. To vše by mělo být neustále cvičil z hlubokého porozumění lidské bytosti. Bohužel, toto pochopení nelze získat z materialista, physicalist pojetí lidské bytosti. V případě, že tento je prostě jedno, a je považován za mechanicko-elektrický stroj, není nic špatného na omezení jeho svobody (připomeňme, že toto pojetí nelze připustit existenci svobodné vůle), v ne brát to jako stejná (konec konců, jsme všechny fyzicky jiný), a ne ji pomoci. Proč by materiál „věc“ prospěch z volnosti, rovnosti a bratrství? Jen psychotický člověk mohl myslet, že on / ona by měla zvládnout stroj, např jeho / její počítač, se svobodou, s rovnými právy a jako něco, co potřebuje pomoc v humánní smyslu.

Proto, aby se otevřela cesta k budoucnosti s pocitem k všeobecnému bratrství, musíme nejprve projít do fáze nahrazovat to, co považuji za největší zlo lidstva dnes: materialista, physicalist, pojetí vesmíru a člověka.Sebevzdělávání výše uvedeného by se mělo začít s opouštět předsudek, že lidé se skládají pouze z látek a fyzikálních procesů. Ale pozor, já nejsem naznačuje, tady, že člověk by měl přijmout duchovní nebo náboženské proudy nebo sekt, které jsou založeny na pocitu spokojenosti a slíbil, tělesnou nebo duševní pohodlí, štěstí nebo ještě hůř, materiálové zisky. Navrhuji, že člověk by měl opustit materialistického pojetí z opravdu vědeckého ducha, bez předsudků, ve snaze o porozumění, s použitím koncepční předávání znalostí a dělat vědomé výzkum. Tento přístup, který již existuje.

Aknowledgment: Jsem hluboce vděčný za Rose Lee Holandsku pro mnoho návrhů týkajících se překladu do angličtiny.

Comments are closed.