Streszczenie


Synopsis
Copyright © By WINNEMÖLLER, Holger
For original English text, go to: http://www.cs.northwestern.edu/~holger/Research/VideoAbstraction/

Prezentujemy automatyczny, w czasie rzeczywistym obrazu i ramy abstrakcji obrazu, abstrakty obrazów poprzez zmianę kontrastu wizualnie ważnych cech, mianowicie luminancji i opponency kolor. Mamy zmniejszyć kontrast w niskim kontraście regionów korzystających przybliżenie do anizotropii dyfuzji i sztucznie zwiększyć kontrast w wyższych regionach kontraście z różnica-of-Gaussa krawędzi.Krok abstrakcja jest rozszerzalny i pozwala na kontrolę artystyczną lub oparte na danych. Wydobywane zdjęcia mogą ewentualnie być stylizowany miękką kwantyzacji kolorów do stworzenia kreskówki, takie jak efekty dobrej spójności czasowej. Nasz projekt ramy jest bardzo równolegle, co pozwala na GPU opartych realizacji w czasie rzeczywistym. Oceniamy skuteczność naszych ramach abstrakcji z użytkownika badania i okaże się, że uczestnicy są szybsze na nazywanie wydobywane twarze znanych osób w porównaniu do fotografii. Uczestnicy są również lepiej zapamiętuję wydobywane obrazy dowolnych scen w zadaniu pamięci.
Pobierz pełną księgę | Powerpoint Prezentacja | Siggraph 2006 Recording (ACM)

Comments are closed.