Powierzchni oprawione państwa w Kontinuum


Original: http://wwwrsphysse.anu.edu.au/nonlinear/papers/abs/PRL_2012_108_70401.shtml
Copyright: Mario I. Molina, Andrey E. Miroshnichenko, and Yuri S. Kivshar

Fiz. Lett.. 108, 070401-4 (2012).
[Pełny tekst PDF (328 KB)] [Online]

Streszczenie: Przedstawiamy nową koncepcję powierzchniowych związanych stanów w kontinuum, czyli tryby powierzchni osadzone w paśmie widma liniowego z dyskretną kratę. Proponujemy skuteczną metodę tworzenia takich trybów powierzchni i lokalnego ograniczonego potencjału niezbędnego do wspierania osadzone trybów. Mamy wykazać, że powierzchnia wbudowane tryby są strukturalnie stabilne, a miejsce ich wartości własnych wewnątrz spektralnej zespołu mogą być konfigurowane w sposób ciągły przez dodanie słabego nieliniowość.

Prawa autorskie © przez danego wydawcę. Ten artykuł może być pobrany wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody autora i wydawcy.

Wprowadzamy nową koncepcję powierzchniowych związanych stanów w kontinuum, czyli transportu naziemnego wbudowane do liniowego pasma widma z dyskretnym kraty.

Comments are closed.