Partnerstwo Lokalne Sport


Local Sports Partnership
Copyright © By corksports.ie
For original English text, go to: http://www.corksports.ie/index.cfm/page/programmes

Irlandzka Rada Sportu w pierwszej strategii – Nowa Era sportowe – promuje ideę Lokalnych Partnerstw sportowe, które promują uczestnictwa w sporcie na szczeblu lokalnym.

W okresie objętym niniejszą strategią, ISC ustanowiony pierwszych dwunastu lokalnych Sportowe partnerstw (LSP) – Clare, Hrabstwo Cork, Donegal, Fingal, Kildare, Laois, Limerick miasto, Meath, North Tipperary, Roscommon, Sligo i Waterford. W naszym drugim strategii – Sport for Life – ISC ponownie poparł dalszą rozbudowę sieci LSP, a kolejnych czterech dostawców usług warstwowych – Kerry, Kilkenny, Mayo i zachodniopomorskie – założony w 2004 roku.

W 2005 roku Wydział Sztuki, Sportu i Turystyki na zlecenie Fitzpatrick Associates, Doradców Gospodarczych do dokonania przeglądu Lokalnego Programu Rady Partnerstwa Sportu.Raport Fitzpatrick został przedstawiony do Departamentu w październiku 2005.Raport zatwierdziła koncepcję LSP informujący, że w realizacji 12 szczegółowych zaleceń Program powinien być wdrażany na poziomie krajowym na podstawie etapowego. Od czasu opublikowania naszej nowej strategii; Sport Building for Life 2006-2008, a pozostałe 17 LSP-tych zostały ustalone i teraz mamy pełny zasięg krajowy.

Comments are closed.