Odkrycie bez kontroli klas Akcji


Original: http://www.cs.sfu.ca/research/groups/VML/people_cluster/

Przegląd
Uważamy, że problem opisując działania są wykonywane przez postaci ludzkich w zdjęć. We zaatakować ten problem za pomocą wykonywania samodzielnych podejścia nauki, starając się odkryć zbiór klas działania obecnych w dużej kolekcji zdjęć szkoleniowych.

Nasze podejście składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie, gruba kształt postaci ludzkich służy pasujące pary obrazków przy użyciu kontekstów kształtu. Następnie liniowy techniką relaksacji programowania jest stosowany do obliczania szczegółowy odległości pomiędzy parą obrazów. Ze względu na złożoność obliczeniową tego procesu, zatrudniamy szybki sposób przycinania, aby umożliwić jego stosowanie na dużą kolekcją zdjęć. Spectral klastrów jest to wykonywane przy użyciu odległości wynikających.

Prezentujemy klastrów i obraz wyników etykietowania na trzech zestawów danych: baseball, łyżwiarstwie figurowym i koszykówki. Zbiory danych są dostępne tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Yang Wang

Comments are closed.