HOWTO: Instalace php s podporou imagick v CentOS 6


Original: http://zend.lojcomm.com.br/entries/howto-install-php-with-imagick-support-in-centos/

HOWTO: Instalace php s podporou imagick v CentOS 6

Stačí zkopírovat a vložit:

 

$ yum install make
$ yum install gcc
$ yum install php php-fpm php-devel php-pear
$ yum install ImageMagick ImageMagick-devel
$ pecl install imagick
$ echo "extension=imagick.so" > /etc/php.d/imagick.ini

Nyní restartujte webový server.
To je ono! Doufám, že to pomůže vám.
Celkový počet slov: 44

Comments are closed.