DLACZEGO AFED? Arab Forum ds. Środowiska i Rozwoju (AFED)


WHY AFED? Arab Forum for Environment & Development (AFED)
Copyright © By afedonline.org
For original English text, go to: http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?menuID=1

Beirut, 25 stycznia 2007
Arab Forum Środowiska i Rozwoju (AFED) jest organizacją non-profit regionalna organizacja pozarządowa, grupowanie ekspertów wraz ze społeczeństwem obywatelskim, biznesem i mediami, w celu promowania rozważnej polityki ochrony środowiska i programów na całym arabskim regionie. Mimo to utrzymuje swój charakter jako organizacji pozarządowej, przyznaje AFED, w charakterze obserwatorów, krajowych, regionalnych i międzynarodowych instytucji działających w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

AFED została oficjalnie ogłoszona w Bejrucie w dniu 17 czerwca 2006, na zakończenie konferencji regionalnej na opinię publiczną i Ochrony Środowiska, organizowanym przez Al-Bia Wal-Tanmia (Środowisko i Rozwój) magazynu. Inicjatywa, która rozpoczęła się w 2001 roku jako nieformalne zgromadzenie przez czytelników magazynu w skali całego regionu, powstała jako organizacji regionalnej z okazji dziesiątej rocznicy jej. AFED został następnie uzyskał status międzynarodowej organizacji pozarządowej, z towarzyszącymi immunitetów niezbędnych do jej sekretariatu z siedzibą w Bejrucie.

AFED został zatwierdzony przez Ligę Państw Arabskich (LAS) i Program Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP). AFED będzie działać na rzecz zebranie wszystkich zainteresowanych stron ze środowiska i rozwoju w świecie arabskim w celu omówienia regionalnych i krajowych zagadnień związanych ze środowiskiem, w świetle zmian lokalnych i globalnych, podkreślając kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Pozwoli on na regionalne organizacje ochrony środowiska oraz ekspertów z wiodących instytucji akademickich, mediów i biznesu, na podstawie wspólnych dyskusji na dalsze przyczyny środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Forum, które będzie współpracować z instytucjami regionalnymi i międzynarodowymi, ma na celu szerzenia świadomości ekologicznej poprzez promowanie rozsądnego informacyjnych i programów edukacyjnych, jak również wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w sektorze ochrony środowiska.

AFED ma na celu zachęcanie społeczeństwach arabskich na rzecz ochrony środowiska i wykorzystania zasobów naturalnych w rozsądny sposób, w wyniku zrównoważonego rozwoju. Niezależne sprawozdania okresowego państwa arabskiego Środowiska (SAE) będą produkowane przez AFED, które mają być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Forum. Wysoki poziom roczny forum zostaną zaprojektowane w celu przyciągnięcia uczestników z sektora prywatnego i publicznego, środowiska akademickiego, ekspertów, mediów i społeczeństwa obywatelskiego.

Comments are closed.