Dla autorów


Original: http://asd.agr.hr/?page=articles

SKŁADANIE PAPIERU

Papiery do rozpatrzenia należy złożyć: [email protected]
Rękopisy papierowe są akceptowane w format. Doc (MS Word 2003) przygotowany według wytycznych i przykład, który można pobrać tutaj (. Doc 43 KB).
Tabele i ilustracje powinny być włączone w rękopisie, a także zapisać i przesłać w osobnych plikach w wiadomości e-mail wraz z rękopisem papieru. Proszę przygotować rysunki zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej.
19. ASD Komitet Naukowy zastrzega sobie przywilej powrotu rękopisy i rysunki, które nie są w odpowiedniej formie podanej w tym podręczniku do autora o rewizję.

PRZYGOTOWANIE rękopis

Rękopisy papieru nie powinna przekraczać 8 stron, włącznie z tabelami i ilustracjami.

Rękopisy o:
– Być przygotowane w formacie doc (MS Word 2003),.
– Zapisywane przy użyciu liczby sekcji, nazwisko autora korespondującego oraz dodatkowa liczba w przypadku odpowiedni autor ma więcej niż 1 rękopis rewizji (np. 2-SMITH-1.doc na John Smith składania swojego pierwszego prac do zmiany w punkcie 2. żywienia zwierząt)
– Stale numerowane linie
– Są marginesy ustawione na 2,5 cm,
– Mają 1,5 odstępy całym, tzn. również na referaty i odniesień,
– Być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, z wyjątkiem tytułu (Times New Roman 14), a na ilustracjach (Arial 10)
– Mają strukturę w sposób opisany poniżej i podane w przykładzie rękopisu (doc 43 KB.).
– Imiona i nazwiska autorów, powinna być zapisana jako: Nazwa (małe litery) nazwisko (wielkimi literami) i oddzielone za pomocą przecinka
– Stowarzyszenia autorów należy oznaczyć przy indeksu górnego nubers po nazwiskach (Nazwa ex. SURNAME1, Nazwa SURNAME2).
– Stowarzyszenia autorów powinny być napisane z numerem określającym przynależność przed i powinno zawierać pełne adresy pocztowe (np. 1 AffiliationName, Svetosimunska 25, 10000 Zagrzeb, Chorwacja; 2 AffiliationName Heinzlova 55, 10000 Zagrzeb, Chorwacja).
– Korespondencji powinno być wskazane przez znak zodiaku (Nazwa ex. SURNAME1, Nazwisko * 2).
– Dane kontaktowe odpowiedniego autora powinny zawierać pełny adres pocztowy, telefon, pełny, nr faksu i adres e-mail, rozdzielając przy semmicolon i stwierdził po afiliacji (ex. Svetosimunska 25, 10000 Zagrzeb, Chorwacja; +38512393992; + 3852393947; [email protected]), jak pokazano w tym przykładzie rękopisu tutaj (doc 43 KB)..

Tytuł
Papier powinien zaczynać się od tytułu, który zwięźle opisuje zawartość papieru. Używaj słów opisowych, które kojarzy się silnie z treści. Tytuł powinien być jasny, opisowy, a nie zbyt długo i wymienić gatunki zwierząt badano, w stosownych przypadkach.

Streszczenie
Streszczenie powinno być jasne, opisowe i nie dłuższy niż 1500 znaków, w tym spacje, raportowanie zwięźle od celu papieru. Cztery lub pięć słowa kluczowe powinny być również uwzględnione.
Streszczenie powinno nastąpić:
– Skieruj
– Materiał i metody
– Wyniki i dyskusja
– Wnioski

Referencje
Wszystkie publikacje cytowane w tekście powinny być przedstawione w spisie literatury. Upewnij się, że pisownia nazwisk autorów i dat są dokładnie takie same w treści, jak w liście referencyjnej.
W tekście znajdują się nazwiska autorów (bez początkowego) i rok publikacji. Jeśli odniesienia w tekście do publikacji napisanej przez więcej niż dwóch autorów nazwisko pierwszego autora należy stosować następnie „et al.“.
Cytowane razem w tekście powinny być ułożone chronologicznie.
Lista referencji powinny być ułożone alfabetycznie od nazwisk autorów i chronologicznie za autora. Jeśli wyznaczy autorów na liście jest również wymieniony z współautorów następującej kolejności należy stosować: publikacje jednego autora, ułożone według dat publikacji – publikacje tego samego autora z jednym współautor – publikacje autora do więcej niż jedna współautorem. Publikacje tego samego autora (-ów), w tym samym roku, powinny być wymienione jako 1974a, 1974b, itp.

Użyj poniższego system rozmieszczania referencje:
Dla czasopism
Johansson K., Kennedy B. W., Quintom M. (1993). Prognozowanie wartości hodowlanych i skutków dominacji z mieszanych modeli z przybliżeń macierzy relacji dominacji. Żyjesz Prod Sci 34: 213 – 223
Dla książek
Kempthorne O. (1957). Wprowadzenie do genetycznych statystyk. John Wiley and Sons, New York
Dla wielu autorów książek
Kennedy W. B. (1990). Zastosowanie mieszanej metody modelu w analizie zaprojektowanych eksperymentów. W: Postępy w statystycznych metod genetycznego ulepszania zwierząt gospodarskich (D Gianola, K Hammond, eds), Springer-Verlag, Berlin, 77-97
Dla edytowanych sympozjów, numery specjalne, materiały itp.
Uimari P. Kennedy wagi ciała (1990). Model mieszany metodologia do oszacowania dodatek i dominacji genetycznej wartości w pełnej dominacji. W: Hill WG, Thompson R, Wooliams JA (red.) Proc 4-cia Świat Congr Genet Appl hodowla Prod, vol. 13. Edynburg, Szkocja, pp 297-300

Papier zaakceptowane do publikacji, ale jeszcze nie opublikowane należy dalej „w prasie“.

Podziękowania
Oświadczenia i wszelkie dodatkowe informacje o grantach badawczych.

PRZYGOTOWANIE ilustracje

Tabele i ilustracje powinny być włączone w tekście, a także zapisywane oddzielnie w oddzielnych plikach wysyłane w pocztą elektroniczną oraz rękopis papieru.

Stoły
Duże tabele należy unikać. Cofania kolumny i wiersze często zmniejszenie wymiarów tabeli. Jeśli wielu dane mają być prezentowane, należy dążyć, aby podzielić je na dwa lub więcej tabel.
Tabele powinny
– Być zawarte w tekście, w którym czujesz właściwe
– Także, zapisane i dołączone osobno używając nazwy pliku SectionNuber-Nazwisko-ManucriptNo-Tab-TableNo.extension (np. 2-SMITH-1-Tab-1.tiff dla tabeli 1 pierwszego Smiths Jana rękopisu w punkcie 2. żywienie zwierząt)
– Być ponumerowane zgodnie z kolejnością w tekście (tekst powinien zawierać odniesienia do wszystkich tabel)
– Mają krótkie i zrozumiałe tytuł. Użyj czcionka Arial, rozmiar 10 – ma krótkie, ale wystarczająco wyjaśniające nagłówki kolumn
– Nie ma linii pionowych wykorzystywane do oddzielnych kolumnach (zostaw trochę więcej przestrzeni między kolumnami, a nie.)
– Standardowe skróty jednostek miar należy dodać między nawiasami.

Ilustracje
Wszystkie ilustracje (rysunki liniowe, wykresy i fotografie) powinny być składane oddzielnie, jak również włączone do rękopisu, w którym czujesz właściwe.
Fotografie są dopuszczalne tylko, jeśli ma dobry kontrast i intensywność.
Generowanych komputerowo ilustracji i półtony / linia / tony (albo kolorowe lub czarno-białe) są dopuszczalne.
Ilustracje powinny
– Drawn tekst w rysunkach powinny być ograniczone do minimum, a także pozwoli na zmniejszenie o 50% tak, że rozmiar czcionki w druku powinna być około 6-8PT
– Być również zapisane i dołączone osobno używając nazwy pliku SectionNuber-Nazwisko-ManucriptNo-Rys-FigureNo.extension (np. 2-SMITH-1-Rys-1.tiff na rysunku 1 pierwszego Smiths Jana rękopisu w punkcie 2. żywienie zwierząt)
– Być ponumerowane zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście (Referencje powinny być dokonane w tekście do każdej ilustracji.)
– Mieć podpis.
– Napis powinien być spójny w całej Polski w stylu przedstawionym na opublikowanych prac zilustrowano w ACS
– Jeśli skala powinna być podana, użyj wagi kreskowe na wszystkich ilustracjach zamiast numerycznych skal, które muszą być zmienione z redukcją
– Wyjaśnienia powinny być podane w pismem maszynowym legendy, użyj czcionka Arial, rozmiar 10

Dowody
Jeden zestaw dowodów zostanie wysłany do odpowiedniego autora jak podano na stronie tytułowej rękopisu. Tylko zecer to błędy mogą być skorygowane; brak zmian lub uzupełnień, edited rękopis będzie dozwolone.

PLAKATY

E powinien być z verical formacie. Zalecana powierzchnia A0 (84 x 119 cm).

Rejestracja, artykuł składania i rezerwacja zakwaterowania są odrębne procedury. Proszę, przejdź do:
– Formularz Zakwaterowanie (pdf 888 KB).
– Formularz rejestracyjny
w przypadku, gdy tego nie zrobiłeś wcześniej.

Comments are closed.